` Disclaimer - Kiesreis

menu

Disclaimer

Contactgegevens:
Barvee BVBA
Kleine Smetledestraat 12
9230 Wetteren
Website: www.reisfanaten.be
E-mail contact: info@reisfanaten.be
Ondernemingsnummer: BE 0895.045.328

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan www.reisfanaten.be of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

www.reisfanaten.be levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal wwww.reisfanaten.be de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

www.reisfanaten.be kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. www.reisfanaten.be geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

www.reisfanaten.be kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

www.reisfanaten.be verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

Privacybeleid
www.reisfanaten.be hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie kan doorgegeven worden aan derden. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Barvee BVBA, Kleine Smetledestraat 12, 9230 Wetteren of via ons contactformulier. Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Barvee BVBA, Kleine Smetledestraat 12, 9230 Wetteren of via ons contactformulier, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

www.reisfanaten.be kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?
Wanneer u onze website bezoekt, bestanden download, inschrijft op een nieuwsbrief of ons op een andere wijze persoonsgegevens over uzelf bezorgt, verzamelen en verwerken we mogelijk volgende persoonsgegevens : voornaam, naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, ip, en e-mailadres.

Soms zal u worden gevraagd om een profiel aan te maken, waarbij u ons ook persoonsgegevens meedeelt. Als u op onze website inlogt aan de hand van uw account van een sociale netwerkwebsite, dan kunnen we hieruit informatie halen voor het profiel dat op onze website wordt aangemaakt. Het opmaken van dit profiel is nuttig om u interessante aanbiedingen te kunnen toesturen.

Uw gegevens kunnen door externe partners worden verrijkt.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden:

Om de inhoud van onze producten en onze website te verbeteren
Voor onze klantenadministratie;
Voor direct marketingdoeleinden;
Voor de verkoop en de promotie van onze producten en diensten;
Om marktonderzoek te verrichten;
Voor het beheer van onze website;
Voor het beheer van onze wedstrijden en promotionele acties;

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons ‘privacy-beleid’.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Barvee bvba, die de verantwoordelijke is voor de verwerking. Zij kunnen worden doorgegeven aan andere vennootschappen, in België en in het buitenland, die deel uitmaken van Barvee bvba, en ook aan commerciële partners.

Het gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Deze website van Barvee bvba gebruikt functionele cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Wij gebruiken ook analytics. Zo kunnen we het gebruik van onze website bekijken. Deze informatie is nuttig voor optimalisatie.

De cookies en data kunnen gebruikt worden voor de volgende applicaties: Google Analytics, Google Tag Manager, Doubleclick, Facebook, Copernica, Samenwerkende partners.

Blijf op de hoogte van onze avonturen

  |